Fundamenty i stropy

Prawidłowo wykonany fundament to bardzo ważna część domu. Od jego wytrzymałości, stabilności i jakości wykonania zależy trwałość i bezpieczeństwo całego domu. Podstawową funkcją fundamentu jest przeniesienie na grunt wszystkich obciążeń budynku.

Podstawową funkcją stropu jest przeniesienie obciążenia na ściany, a za ich pośrednictwem – na fundamenty budynku. Stropy usztywniają też ściany budynku, oddzielają od siebie kondygnacje, pełnią funkcje przegród akustycznych i cieplnych między piętrami. W razie pożaru strop powinien zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia na sąsiednie kondygnacje.